فرماندار ساوجبلاغ طی سخنانی پیش اط خطبه های نماز جمعه باتشکرازشرکت کنندگان درراهپیمایی دربخش چندارگفت:اسرائیل زاییده انگلیس درسالهای گذشته درمنطقه خاورمیانه است وآنها با سیاستی که درپیش گرفتند سعی کردند تا صهیونیست را دریک منطفه ویژه که فلسطین بود جمع آوری کنند که موفق هم شدند.

وی افزود:درابتدا ۲ خانواده یهودی درفلسطین زندگی می کردند که بعد از سیاست انگلیس به ۷۰۰ خانواده افزایش یافت وبااین کار سعی کردند تاهویتی به یهودیان واسرائیل داده شود.

پالیزگیر گفت:از زمان خروج انگلیس از فلسطین وباتصرف ۵۶ درصد این کشور توسط یهودیان،اسراییل توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.

فرماندارساوجبلاغ با بیان اهمیت بیت المقدس  افزود:بیت المقدس بواسطه زندگی وبعثت بسیاری ازپیامبران برای مسلمانان اهمیت ویژه ای دارد وکانون وحدت امت اسلامی است ومسلمان باید همواره این رامدنظر قرار دهند.

وی به تدبیر رهبرکبیرانقلاب درنامگذاری روز قدس اشاره کرد وگفت:این نامگذاری درآخرین جمعه ماه رمضان موجب شد تا فلسطین بعنوان یکی از موضوعات اصلی جهان اسلام موردتوجه قرار گیرد.

پالیزگیر درپایان به مذاکرات هسته ای اشاره کرد وافزود:دیپلماتهای ما بدنبال احقاق حقوق از دست رفته مردم ایران هستند که امیدواریم پس از سالها مذاکره محقق شود ومردم ایران به حق وحقوق اصلی خود دست یابند.

palizgir-qods