اولین کارگاه خبرنویسی ستادهای نمازهای جمعه استان البرز برگزار شد.

کارگاه خبرنویسی برای خبرنگاران افتخاری ستادهای نماز جمعه استان البرز با حضور مسئولین ستاد و خبرنگاران افتخاری برگزار شد.

مهندس سلگی، مدیر تفسیر برنامه های سیاسی صدا و سیمای استان البرز با بیان استانداردهای خبری صدا و سیمای استان از کمّ و کیف ویژگی های ارسال خبر گفت و بر ضرورت اطلاع رسانی به موقع خبرنگاران افتخاری ستادهای نماز جمعه تأکید کرد.

هم چنین حجت الاسلام گرمسیریان، مسئول ستاد هماهنگی نماز جمعه شهر کوهسار برای خبرنگاران افتخاری اصولی از خبر را مطرح و نحوه استفاده از سامانه ارسال خبر نماز جمعه را بیان کرد.

لازم به ذکر است اولین کارگاه خبرنویسی ستادهای نماز جمعه با حضور مسئولین ستاد و خبرنگاران افتخاری ستادهای نماز جمعه به میزبانی دفتر امام جمعه کمالشهر برگزار شد.

۸b86744b-f59d-41c8-aabf-593a2cf4f48f

اولین کارگاه خبرنویسی ستادهای نمازهای جمعه استان البرز

همایش سالروز ۵ مرداد در کمالشهر استان البرز

اولین کارگاه خبرنویسی ستادهای نمازهای جمعه استان البرز