اعضای ستاد نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار با موسی فلاح نژاد بخشدار جدید بخش چندار دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صلات جمعه اعضای ستاد نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار با موسی فلاح نژاد بخشدار جدید بخش چندار دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار در مورد مسائل فرهنگی بخش چندار و تعامل ستاد نماز جمعه با بخشداری و دیگر ادارات بحث و تبادل نظر گردید.

لازم به ذکر است این دیدار روز شنبه راس ساهت ۱۲ در دفتر بخشدار صورت پذیرفت.

SAM_4078

دیدار اعضای ستاد نماز جمعه با بخشدار چندار