نمازگزاران بخش چندار و شهر کوهسار پس از نماز جمعه این هفته در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر از مقابل مسجد جامع تا حوزه مقاومت بسیج شهر کوهسار، راهپیمایی کردند.

مردم در این راهپیمایی از تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز تقدیر کردند.

راهپیمایان با سردادن شعارهایی از جمله “لبیک یا حسین” “امر به معروف ما میراث ثارالله است” امر به معروف ما فرموده قرآن است” سکوت هر مسلمان خیانت است به قران” امر به معروف ما بزرگ‌ترین جهاد است،  تذکر لسانی آسان‌ترین فریاد است”، “امر به معروف ما نشانه غیرت ماست، نهی از مکر حافظ ملت ماست”، “امر به معروف سلاح فرهنگی است، نهی از منکر گلوله جنگی است” حمايت خود را از اين فرايض مهم اعلام كردند.

“بیداری و اتحاد رمز فضیلت ماست، سکوت و ترس بیجا عامل ذلت ماست”، “قیام هر مسلمان حمایت از معروف است، پیام هر آزاده حمایت از معروف است” و … از ديگر شعارها راهپيمايان مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از این فریضه بزرگ الهی بود.

نمازگزاران بخش چندار و شهر کوهسار همچنین خواستار توجه بیشتر جامعه اسلامی به این فریضه الهی شدند و از مسوولان خواستند در اجرا و گسترش آن بیشتر تلاش کنند.

این راهپیمایی با قرائت بیانیه چهار ماده ای در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر پایان یافت.

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

راهپیمایی مردم بخش چندار و شهر کوهسار در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر