مردم بخش چندار و شهر کوهسار بعد از برگزاری آئین وحدت بخش نماز جمعه این هفته کشتار فجیع شیعیان نیجریه را محکوم کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار، مردم بخش چندار و شهر کوهسار بعد از برگزاری آئین وحدت بخش نماز جمعه این هفته کشتار فجیع شیعیان نیجریه را محکوم کردند.

در این مراسم که روز جمعه برگزار شد شرکت کنندگان با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» «مرگ بر اسرائیل» «مرگ بر آل سعود» بیزاری خود را از کشتار فجیع شیعیان نیجریه اعلام نمودند.

همچنین در پایان این تظاهرات قطعنامه ای قرائت شد که در آن آمده است: ما مردم بخش چندار و شهر کوهسار ضمن اعلام انزجار از حمله وحشیانه ارتش نیجریه به شیعیان مظلوم این کشور و به شهادت رسیدن تعداد زیادی از آنها خواستار روشن شدن سرنوشت عالم مجاهد و روحانی مبارز حضرت علامه شخ ابراهیم زکزاکی و آزادی فوری ایشان هستیم و از مجامع بین المللی و مندایان حقوق بشر می خواهیم ضمن محکوم کردن این جنایت خون بار با ارتش و دولت نیجریه برخورد و عاملان این جنایت را در محاکم بین اللمللی به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه نمایند.

photo_2015-12-20_13-02-50