مردم مومن و انقلابی بخش چندار و شهر کوهسار اعدام شیخ نمر توسط دژیم دیکتاتور و مهمان کش آل سعود را محکوم کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه ، مردم مومن و انقلابی بخش چندار و شهر کوهسار اعدام شیخ نمر توسط دژیم دیکتاتور و مهمان کش آل سعود را محکوم کردند.

در این مراسم که بعد از آئین وحدت بخش نماز جمعه برگزار شد مردم شهید پرور بخش چندار با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون، «مرگ بر آل سعود» و «آل سعود به راحتی از این گرداب عبور نمی کند» مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از این حرکت نا بخردانه آل سعود اعلام کردند.

همچنین مردم انقلابی بخش چندار با سر دادن شعار هایی نظیر « شیخ نمر شهید راه دین شد / خون به دل تمام مسلمین شد» « نمی شود پاک زلوح گردون /جنایت آل سعود ملعـــون» « شیخ نمر فدایی قرآن است /شهید دین زنده وجاویدان است» «آل سعود محکوم به شکست است/ فریاد ما فریاد حق پرست است» « فریاداین امت غرق خروش                                              / خون شهید نمر نیفتد از جوش» « » « وهابی ملعون کند جنایت / اسرائیل از او کند حمایت» « شیخ نمر پیرو دین وقرآن/کشته شده به دست نا مسلمان» «شیخ نمر رهرو عترت بود /شهید جاوید ولایت بود » «خون شهید نمر همیشه جوشد  / حسین حسین ازخنجرش خروشد» از رژیم آل سعود و حامیان مستکبر و کافرش اعلام برائت کردند.

در پایان این مراسم بیانیه ای توسط نمازگزاران قرائت شد، که قسمتی از آن بدین شرح است:

مابرای نمر غمگین نیستیم
برای شهادت آیت اله نمر باقرالنمر غمگین نیستیم.
نمر باقر النمر در تمام زندگی اش نقطه سیاهی ندارد که برایش غمگین باشیم.او برای همیشه خشونت بی اساس را از سوی هر کس که باشد محکوم کرده بود.اوهمیشه حمله کنندگان به مردم را در هرکشور واز هر فرقه ای محکوم کرده بود. او همیشه سیاست های یک بام ودوهوا را محکوم کرده بود. او همیشه استفاده از اسلحه را در جایی که امکان گفت وگو هست محکوم کرده بود پس چرا غمگین باشیم؟ او صادقانه وتوام با سلامت زندگی کرد.
مابرای شهادت آیت اله نمر غمگین نیستیم
چرا غمگین باشیم وقتی او اسلحه نکشید ورژیم کینه توز سعودی وقتی اورا دستگیر کرد وپس از دستگیری ۴ گلوله به پاهای او شلیک کرد؟ چرا غمگین باشیم وقتی او در عمل وهمواره هرجا از مظلومیت مردم بحرین دفاع کرد از مظلومیت اهل سنت نیز در کشورهای دیگر دفاع کرد وتبعیضی قائل نشد؟ چرا غمگین باشیم وقتی می بینیم که آنان که متهم به تاسیس القاعده هستند وقتی در برابر گفتار او حرفی برای گفتن نداشتند ترجیح دادند اورا با گردن زدن ساکت کنند؟ چه افتخاری برای انسان حقیقت خواه از این بالاتر که یک حکومت با تمام دبدبه وکبکبه وهواداران ومزدوران وآدم هایش نتواند کینه خود را کنترل کند ودست به کشتن او او بزند؟
آنچه ما را غمگین میکند فردای عربستان است .
فردای کشوری که زمامدارانش نشان دادند عزمشان را نه برای سعادت مردم که برای ایجاد اختناق وحمایت از تبعیض وتقویت تفرقه ونفاق جزم کرده اند.
آنچه ما را غمگین می کند کشوری است که می تواند جایگاهی مهم وتاثیر گذار در جهان اسلام وکل جهان داشته باشد اما بر اثر بی کفایتی ها و تنگ نظری ها وکینه ها وخود خواهی ها به وضعی افتاده که مورد طعن ولعن بسیاری از مردم جهان است.
ودر نهایت آنچه مارا غمگین می کند نه شهادت آیت اله نمر که رفتار کسانی است که درنهایت فاصله از نگاه او وبه نام حمایت از او دست به کارهایی می زنند که جز خوشحالی قاتلان او حاصلی ندارد.