اعضای شورای دانش آموزی مدرسه شهید فرد شهرک کردان با حضور در دفتر امام جمعه در جلسه ستاد نماز جمعه شرکت کردند.

در این جلسه حجت الاسلام گرمسیریان ضمن خیر مقدم به شورای مدرسه از وظیفه سنگین انتخاب به عنوان شورای مدرسه گفت و عنوان کرد همانطور که برای داشن آموزان مدرسه برنامه ریزی می کنید برای حضور در نماز جمعه نیز با دانش آموزان و مربیان مدرسه برنامه ریزی نمایید.

آقای فلاحت پیشه رئیس ستاد نماز جمعه نیز گفت: حضور ددانش اموزان در نماز جمعه می تواند به شادابی و طراوت نماز جمعه بسیار موثر باشد.

لازم به ذکر است در این جلسه آقایان ادب زاده، فریدونپور و مربی مدرسه شهید فرد نیز حضور داشتند.