اعضای شورای دانش اموزی مدارس دخترانه بخش چندار با حضور در دفتر امام جمعه در جلسه ای با حضور حجت الاسلام گرمسیریان رئیس دفتر امام جمعه ، آقای جواد فلاحت پیشه رئیس ستاد نماز جمعه در مورد حضور حداکثری جوانان و نوجوانان و دانش آموزان مدارس بحث و تبادل نشر شد.

پیگیری هفته نامه پیام آدینه و حضور ستاد نماز جمعه در مدارس از جمله مواردی است که در این جلسه در مورد آنها گفتگو شد.

ضمناً در این جلسهآقایان ادب زاده و یادگار و مدیران و مبریان مدارس دخترانه نیز حضور داشتند.