چهاردهمین شماره هفته نامه داخلی ستاد نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه،دهمین شماره هفته نامه داخلی ستاد نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار منتشر شد.

این هفته نامه شامل مطالب متوعی از قبیل خطبه های نماز جمعه هفته قبل، مهمترین اخبار و اتفاقات نماز جمعه ، بیانات و سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب، معرفی کتاب و… می باشد که هر هفته در مصلی نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار توزییع خواهد شد.

دریافت فایلpdf نشریه هفته نامه پیام آدینه