حجت الاسلام عسکری دبیر بنیاد مهدویت استان البرز با حجت الاسلام و المسلمین محمدی امام جمعه بخشچندار و شهر کوهسار دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در دفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار برگزار شد ابتدا حجت الاسلام عسکری در مورد فعالیتهای بنیاد مهدویت استان البرز گزراش ارائه نمود و خواستار تاسیس این بیناد در بخش چندار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی در ادامه ضمن مهم خواندن بحث مهدویت عنوان کرد جامعه ما تشنه مباحث ناب مهدویت است و بخش چندار نیز پتانسیل بالایی برای انجام این کار داد که می توان از این توان استفاده نمود.