آخرین جلسه ستاد نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار در سال ۱۳۹۴ در مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام و محل برگزار نماز جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد برگزار نماز جمعه، آخرین جلسه ستاد نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار در سال ۱۳۹۴ در مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام و محل برگزار نماز جمعه برگزار شد.

 

در این جلسه که با حضور اکثر اعضای محترم ستاد برگزار شد در مورد ریزش ها و رویشهای ستاد و بررسی عملکرد ستاد در سال ۱۳۹۴ بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مصوب شد جهت استقبال ازمهمانان نوروزی و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر کمیته ویژه ای تشکیل شود.