اولین جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار در ال ۹۵ با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد حسام فراستی رابط ستادهای نماز جمعه استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه، اولین جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار در سال ۹۵ با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد حسام فراستی رابط ستادهای نماز جمعه استان البرز برگزار شد.

این جلسه روز پنج شنبه مورخ ۱۹ فروردین سال جاری در دفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار استان البرز برگزار شد.