به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه حسین زودبین رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان ساوجبلاغ که پیش از خطبه های نماز جمعه ۴تیرماه ۱۳۹۵ کوهسار سخنرانی می کرد عنوان کرد: دشمن تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به نظا م اسلامی و مردم ایران در جنگ نرم به کار برده است.

سخنرانی آقای زودبین رئیس محترم ارشاد اسلامی شهرستان

       سخنرانی آقای زودبین رئیس محترم ارشاد اسلامی شهرستان

حسین زودبین رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان ساوجبلاغ طی سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان تفاوت های بین جنگ نرم و جنگ سخت گفت: دشمن تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به نظا م اسلامی و مردم ایران در جنگ نرم به کار برده است.

وی گفت: یکی از اهداف دشمن، اقصاد کشور ماست که با پدیده ی قاچاق کالا وارز  رو به رو است و بهترین راه مبارزه با دشمن درجنگ اقتصادی حمایت از تولید داخلی و نه گفتن به خرید کالای خارجی و قاچاق است.

وی با اشاره به موانع بر سر راه تولید کنندگان داخلی گفت :مسئولین برای برداشتن این موانع تمام تلاش خود را به کار برده اند ولی مردم هم باید در کنار آنها ها از خرید کالای خارجی با وجود مشابه داخلی امتناع نمایند.