جلسه ستاد نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار، جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار در دفتر امام جمعه و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد جهت برای سرویس ایاب و ذهاب نماز گزاران به نماز جمعه دو عدد سرویس به ترتیب در مسیرهای روستاهای آجین دوجین و ولیان و مسیر روستاهای هرجاب ، خوروین و ازنق در نظر گرفته شود.
برنامه ریزی جهت تاسیس مهد آدینه و نشریه داخلی پیام آدینه نیز از مصوبات این جلسه بود.
لازم به ذکر است این جلسه روز چهارشنبه راس ساعت ۱۵ در دفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار برگزار شد.

 

Shora-aemeh-jomeh