فایل صوتی سخنرانی دکتر سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد اسلامی در دومین نشست بصیرتی طرح عمار در دفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار

دکتر سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد اسلامی

دکتر سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد اسلامی

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم