جلسه قرائت قرآن کریم با حضور قاری بین المللی قرآن کریم پنجشنبه هر هفته در دفتر امام جمعه کوهسار اسان البرز برگزار می شود.

زمان: پنجشنبه هر هفته راس ساعت ۸:۳۰ صبح ویژه دختران (به صرف صبحانه) و راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح ویژه پسران ( به صرف نهار)

مکان دفتر امام جمعه کوهسار واقع در بلوار امام خمینی (ره) پشت بانک ملت محله قلعه جنب مدرسه شهید جمعدار

مدرس: قاری بین المللی قرآن استاد سبز علی