همه تحت تأثیر مادران هستند.

 

آن‌که بهشتی می‌شود، پایه‌ی بهشتی شدنش از مادر است.

۱۳۸۴/۰۵/۰۵