امام جمعه کوهسار:

 


از سال آینده کاسبانی که انصاف را رعایت می کنند و گرانفروشی نمی کنند، را در نماز جمعه معرفی خواهم کرد.

💠 @adineh_kohsar