شرکت کننده محترم مسابقات قرانی مشکات توجه نمایید حتما قبل از شروع آزمون جهت پذیرش و دریافت کارت و توضیحات لازم یک ساعت قبل در محل آزمون حضور داشته باشید.

به همه شرکت کنندگان در مسابقه به رسم یادبود هدیه نفیسی تقدیم خواهد شد.

می توانید به همراه خانواده و دوستان خود در مراسم شرکت نمایید.

 

نقشه مجتمع فرهنگی تفریحی ایثار ( مکان مسابقات قرآنی مشکات)

مقطع سنی رشته زمان مسابقه مکان مسابقه
برادران زیر ۱۶ سال

 

حفظ ۵ جزء چهارشنبه ۲۶/۴/۹۸ ساعت  ۸ الی ۱۳ سالن اجتماعات شهید چمران
حفظ ۱۰ جزء
حفظ  ۲۰ جزء
حفظ کل پنجشنبه ۲۷/۴/۹۸ ساعت ۸  الی ۱۳
ترتیل خوانی
بالای ۱۶ سال حفظ ۱۰ جزء چهارشنبه ۲۶/۴/۹۸ ساعت ۱۶ الی ۲۰
حفظ  ۲۰ جزء
حفظ کل
ترتیل خوانی پنجشنبه ۲۷/۴/۹۸ساعت ۱۵ الی۲۰
خواهران زیر ۱۶ سال حفظ ۵ جزء چهارشنبه ۲۶/۴/۹۸ ساعت ۸ الی   ۱۳ سالن اجتماعات شهید فهمیده
حفظ ۱۰ جزء
حفظ  ۲۰ جزء
حفظ کل جمعه ۲۸/۴/۹۸ ساعت ۸ الی ۱۳
ترتیل خوانی پنجشنبه ۲۷/۴/۹۸ ساعت ۸ الی ۱۳
بالای ۱۶ سال حفظ ۱۰ جزء چهارشنبه ۲۶/۴/۹۸ ساعت۱۴:۳۰الی ۱۸
حفظ  ۲۰ جزء چهارشنبه ۲۶/۴/۹۸ ساعت ۱۸  الی ۲۰:۳۰
حفظ کل جمعه ۲۸/۴/۹۸ ساعت ۸ الی ۱۳
ترتیل خوانی پنجشنبه ۲۷/۴/۹۸ ساعت ۱۵ الی ۲۰:۳۰